Positieve gezondheid – Huisartsenpraktijk Driel – Driel
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk Driel
Ausemsstraat 5 6665 DL
Driel

Positieve gezondheid

POSITIEVE GEZONDHEID
In de praktijk werken we met Positieve Gezondheid:
een manier om breder naar gezondheid te kijken.

Gezondheid is meer dan niet-ziek zijn. Het gaat om meerdere belangrijke onderwerpen: mentaal
welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, meedoen en dagelijks functioneren.

Het is goed om antwoorden te formuleren op de volgende vragen:
Wat speelt er?
Wat is voor jou belangrijk?
Wat zou je willen veranderen?
Wat kan je daar zelf aan doen?

Om te helpen bij het beantwoorden van deze vragen is er een vragenlijst gemaakt, deze kun je
vinden op de website Mijnpositievegezondheid.nl. Hier staan ook tips om Positief Gezond te
blijven.