Machtigingen – Huisartsenpraktijk Driel – Driel
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk Driel
Ausemsstraat 5 6665 DL
Driel

Machtigingen

Machtigingsformulier

Met ingang van 25 mei 2018 is er een strengere privacywetgeving van kracht.
Wij mogen geen medische informatie delen met familieleden/partners of andere partijen.
Wilt u toch dat iemand anders dan uzelf bij ons uw medische informatie mag opvragen of namens u met ons mag overleggen over medische zaken? Dan dient u hiervoor een medische machtiging in te vullen. Dit is voor ons bewijs dat u als patiënt akkoord bent met de bemoeienis van uw partner/zoon/dochter/andere gemachtigde.

Zie hier het machtigingsformulier wat ingevuld moet worden en ondertekend. Dan kunt u het bij de assistente inleveren en dan zorgen we voor een juiste afhandeling. Wij zullen dit in uw dossier noteren.

Indien u de machtiging wilt intrekken, dan dient u dit bij ons aan te geven.

Denkt u ook aan de medische machtiging voor kinderen van 16 jaar en ouder? Als een kind 16 jaar is mag de medische informatie niet meer gedeeld worden met ouders tenzij er een machtiging is.

Machtigingsformulier gescheiden ouders

In geval van gescheiden ouders hebben we, indien het kinderen tot 16 jaar betreft, van beide ouders een ondertekende machtiging nodig voor het opvragen van gegevens of verwijzingen naar instanties.
Bij gezamenlijk ouderlijk gezag moeten beide ouders hiervoor tekenen.

Wij zouden u willen vragen om dit machtigingsformulier in te vullen en bij ons in te leveren.