Machtigingen – Huisartsenpraktijk Driel – Driel
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk Driel
Ausemsstraat 5 6665 DL
Driel

Machtigingen

Machtigings formulier

Met ingang van 25 mei 2018 is er een strengere priviciwetgeving van kracht.
Wij mogen geen medische informatie meer delen met familileden.
Wilt u toch dat uw partner of uw kinderen bij ons de medische informatie opvraagt of overleg heeft met de huisarts, dan moet u hiervoor het machtigingsformulier invullen en ondertekenen en bij ons inleveren.

Wij zullen dit dan in uw dossier noteren.

Indien u dit dan niet meer wilt dient u dit bij ons aan te geven.

Machtigings formulier gescheiden ouders

In geval van gescheiden ouders hebben we, indien het kinderen tot 16 jaar betreft, van beide ouders een ondertekende machtiging nodig voor het opvragen van gegevens of verwijzingen naar instanties.
Bij gezamenlijk ouderlijk gezag moeten beide ouders hiervoor tekenen.

Wij zouden u willen vragen om dit machtigingsformulier in te vullen en bij ons in te leveren.